18 Ekim 2008 Cumartesi

Belgeleri tamamlanmayan araçlar satılacak

Sarıkaya 7. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, trafikten men edilen araçların sahiplerinin 30 Ekim tarihine kadar belgelerini tamamlayıp araçlarını teslim almamaları hâlinde, bu araçların Sarıkaya Millî Emlâk Müdürlüğü tarafından satılacağını duyurdu.


Yapılan açıklamada, Trafik denetimleri sırasında trafikten men edilen motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon, tanker, otobüs, traktör gibi trafikten men edilen ve buluntu durumunda olup da Sarıkaya Belediyesi otopark alanında bulunan motorlu araçların sahiplerinin, 30 Ekim tarihine kadar eksik belgelerini tamamlayarak Jandarma Trafik Komutanlığı’na müracaat ederek, araçlarını teslim almları istendi. Açıklamada, aksi halde araçların Sarıkaya Millî Emlâk Müdürlüğü’ne teslim edilerek satışlarının yağılacağı belirtildi.

Kanun ne diyor?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 14. maddesi şöyle:

“Buluntu olması nedeniyle veya bu kanun hükümleri gereği trafikten men edilerek alıkonulan ancak sahipleri tarafından altı ayy içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere satıştan önce tebligat yapılır. Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde, söz konusu bedeller Hazineye İrat kaydedilir.”